Odpowiedzialność lekarska

Odpowiedzialność lekarska

Praca lekarza wiąże się z dużą odpowiedzialnością nie tylko o zdrowie pacjentów, ale także ich życie. Znane są przypadki, iż z powodu zaniedbań lekarza, pacjent ubiegał się o wysokie odszkodowanie, a lekarz niejednokrotnie stracił uprawnienia do wykonywania zawodu.

Warto pamiętać, że lekarza dotyczy zarówno odpowiedzialność karna, zawodowa, jak i cywilna. Związane jest to z określonym wykroczeniem. Jeżeli lekarz spowoduje śmierć pacjenta, np. na skutek błędu operacyjnego bądź zbyt dużej dawki leku, poniesie odpowiedzialność karną. Zazwyczaj jest to rozpatrywane w kategorii nieumyślnego spowodowania śmierci. Odpowiedzialność karna dotyczy także lekarzy, którzy dokonają aborcji, nawet za zgodą ciężarnej.

Odpowiedzialność zawodowa występuje wówczas, gdy lekarz popełnił czyn, który jest niezgodny z etyką jego stanowiska. Zasady etyczne określone są przez samorządy zawodowe. Jeżeli istnieje podejrzenie, iż lekarz dopuścił się takiego wykroczenia, kierowany jest do sądu dyscyplinarnego.

Ostatnim rodzajem jest odpowiedzialność cywilna. Lekarza mogą zaskarżyć pacjenci, którzy uważają, że zaproponowana przez lekarza metoda leczenia była nieskuteczna. Muszą jednak dowieść szkodliwości działania lekarza. Do pacjenta zatem należy zebranie wszelkich dowodów.

altargo Zobacz jak można się zarazić żółtaczka typu b w szpitalu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *